Incident Scanner (mobilní aplikace)

IncidentScanner je elastická mobilní aplikace pro sběr dat a jejich klasifikaci nejen v terénu. Mezi klíčové vlastnosti patři:

Univerzálnost
- lze všestranně použít pro klasifikaci nejen fotodokumentace, obrázků či výkresů
- odeslání balíčku dat (s jednotným XML výstupem) je možné např. do mailu, do systému na zpracování obecných požadavků (bezplatné OTRS) či do jiných systémů pomocí API (DMS, CRM)
Extrémní elasticita aplikace s data-driven formuláři
- umožňující velmi časově efektivní realizaci změnových požadavků na formuláře/akce (Vámi požadované změny budou výrazně finančně méně náročné)
Podpora více typů metadat pro klasifikaci ve formulářích
- využíváme několik typů metadat jako např: obrazová data, výkresy, výběr jedné z více položek, výběr ze stromové struktury, krátký a dlouhý text, samozřejmostí jsou GPS souřadnice a časové značky
- ve výkresech (bitmapových) lze doplnit značku pro upřesnění místa
Optimalizace
- veškerá obrazová data tedy fotky, obrázky nebo výkresy, lze nechat automaticky před odesláním zmenšit na požadovanou velikost pro úsporu datových tarifů
Práce v offline režimu
- pokud není možné načtení dynamických dat přímo z aplikačních serverů (ve formě XML), využijí se data pro klasifikaci v mezipaměti
Bezpečnost
- aplikace umí využít připojení do datových zdrojů přes HTTPS a využívat jednoduchou autentifikaci (HTTPBasicAuth) pro přístup k datům
- autentizace a autorizace uživatelů je řešena v návaznosti na OTRS systém a jeho role
- podporu přístupu anonymního uživatele je možno deaktivovat
Podpora všech novějších mobilních platforem (iOS7+, Android 4.1+, MS)
- stejné uživatelské rozhraní na všech platformách