IMI Critical UK - CCI Czech Replublic

Pro společnost IMI Critical UK - CCI Czech Replublic jsme realizovali pilotni fázi projektu (PoC) s Oracle Database Appliance pro ověření proveditelnosti, licenční studie a rychlosti protředí Oracle databáze SE, který potvrdil, že ODA je "8 krát rychlejší" než původní komoditní HW. V další fázi projektu jsme doporučili vhodnou modelovou řadu a pomohli s migrací produkčních, standby a testovacích databází (9 instancí) na produkční a neprodukční ODA box. Finální implementační fází bylo vytvoření DR strany (standby databáze) s využitím DBVisit Standby.