OTRS balíčky

Typ Název balíčku Popis Verze Framework
Rozšíření CMDB CMDBServiceExport

Tento modul exportuje konfigurační předměty (CMDB položky) do centrálního katalogu Služeb. Jako zdroj dat jsou použity CSV soubory, které je nutno předem vytvořit pomocí funkce Import/Export. Před zahájením transferu je nutno projít přiloženou dokumentaci. Tento modul umí i importovat linky - vazby - mezi předměty type Service a ServiceRequest.

5.0.1 5.0.x
Položka nástěnky NotificationFailurePairing

PostMaster modul - spáruje zprávu o nedoručení e-mailu podle jména přílohy. Rozšíření dále umožňuje přidávat vlastní hlavičky do odchozích e-mailů a pomocí nich párovat příchozí e-maily.

5.0.1 5.0.x
Rozšíření ITSM ITSMTypeAgent

Nový atribut Agent pro konfigurační předměty, který může být použit při definici CI třídy a ve statistikách.

5.0.6 5.0.x
Rozšíření menu ExtUpcommingTicket

Konfiguravatelný dashlet pro nadcházející události.

5.0.6 5.0.x
Admin prostředí Log2Mail

Log2Mail modul umožňuje zasílat chybová hlášení z OTRS na e-mail. Zasílání chyb je možno přeskočit na základě filtru modulů a chybových zpráv.

5.0.6 5.0.x
Specifické rozšíření MergeExtension

Tento modul nabízí ochranu proti špatnému spojování ticketů

5.0.6 5.0.x
Rozšíření vyhledávání GlobalSearchTemplates

Umožňuje globální sdílení vyhledávacích profilů.

5.0.6 5.0.x
Správa dynamických polí GroupFieldEditor

Rozšířený editor dynamických polí umožňuje definovat viditelná pole podle skupiny oprávnění uživatele.

5.0.6 5.0.x
Rozšíření nástěnky AllMyTickets

Rozšíření nástěnky - Tikety v mém vlastnictví

5.0.6 5.0.x
Přehled tiketu BubbleNote

BubbleNote se skládá ze 3 balíků - BubbleNote, AllMyTickets a rozšíření TicketZoomu. Bubble note umožňuje přidat poznámku - bublinu k ticketu a zobrazit ji na dashboardu. AllMyTickets umožňuje na dashboardu zobrazit pouze tickety v MÉM vlastnictví. CustomZoom nabízí 3 typy odpovědí (pozitivní, negativní a jiné) a rozšířený widget zobrazující dynamická pole podle toho, k jaké skupině přísluší stávající řešitel.

5.0.6 5.0.x
Přehled tiketu CustomZoom

Rozsireni pro DFG widget a Odpovedni templaty.

5.0.6 5.0.x
PostMaster filtr EnforceInternalCommunication

Změna typu komunikace na interní. (Založeno na nastavení v SysConfigu.)

5.0.6 5.0.x
Přehled tiketu TicketDocument

Přehled dokumentů daného ticketu. Zobrazuje název souboru, velikost, původce dokumentu a čas vytvoření.

5.0.6 5.0.x
Rozšíření menu Extras

Nové menu "Extras". Obsahuje vlastní perlovský modul a TT šablonu a umožňuje zobrazovat externí webové stránky pomocí IFrame. Položky do menu\ se přidávají v SysConfigu.

5.0.6 5.0.x
Specifické rozšíření ICalManager

ICalManager je modul určený k vytváření ICal souborů (kalendářových souborů) z OTRS dat. Zdroje dat jsou specifikovány v SysConfigu a je možné je využít pro různé profily - např. pro kalendáře jednotlivců, teamů, front a dalších. Modul obsahuje front-endový skript ical.pl, který na základě konfigurace vytvoří kalendářový soubor a vrátí jej jako přílohu. To např. umožňuje nastavení dynamického kalendáře v MS Outlook nebo Google kalendáři.

5.0.6 5.0.x
Položka nástěnky SQLDataDashlet

Dashlet umožňující zobrazit až 5 SQL dotazů na nástěnce. Dotazy lze specifikovat v SysConfigu.

5.0.6 5.0.x
Rozšíření webových služeb WSExtension

Seskupení modulů rozšiřujících webové služby. Obsahuje operace pro zákaznického uživatele, tabulková data a řešitele. Dále umožňuje operaci 'ArticleSend'.

5.0.6.1 5.0.x
Specifické rozšíření ReservationSystem

Systém pro rezervaci datumů místního šetření. Reservační systém umožnuje řešitelům-agentům ke každému tiketu zvolit jeden až tři termíny, které jsou zaslány zadavateli tiketu ve formě odchozího mailu s prolikny na rychlý výber jedním kliknutím (pomocí nového, veřejně přístupného UI skriptu reservation.pl).

5.0.6.1 5.0.x
Rozšíření šablon StandardTemplateExtension

Rozšíření standardních šablon o stav, čas čekání, frontu, servis, SLA, prioritu, typ článku a účtovaný čas. Modul dále podporuje vlastní tagy.

5.0.6.1 5.0.x
Integrace TFS

Tento modul umožňuje integraci TFS do OTRS.

5.0.12.2 5.0.x
Specifické rozšíření ActionCommonExtension

Rozšíření standardního modulu AgentTicketActionCommon. Doplněno o automatické doplňování a rychlé vyhledávání konfiguračních předmětů v zavíracím dialogu.

5.0.65 5.0.x
Specifické rozšíření AWO

Tento modul implementuje myšlenku Automatických pracovních příkazů (AWO), což obnáší automatizované vytváření ticketů s předdefinovanými parametry.

5.0.13.2 5.0.x
Rozšíření menu TicketAssign

Samostatný modul umožňující jednoduché přiřazení ticketu aktuálnímu řešiteli.

5.0.13.2 5.0.x
BulkAttachment

Modifikace AgentTicketBulk umožňující přidávat přílohy k hromadné akci.

5.0.13.1 5.0.x
CompareSysconfig

Porovanávání lokálního SysConfigu vůči SysConfigu umístěnému na vzdáleném serveru.

5.0.13.1 5.0.x
Obecný prostředek GenericAgentAssignAgentInQueue

Tento balík obsahuje modul pro Obecný prostředek (GenericAgent), který přiřazuje agenta k ticketům v dané frontě na základě 2 parametrů: 1) hodnoty zadaného dynamického pole ticketu 2) hodnota kofiguračního přemětu v CMDB. Parametry se nastavují v SysConfigu. Tento balík také obsahuje rozšíření a automatické vypnutí pro kontrolu Out Of Office.

5.0.6.6 5.0.x
Přehled tiketu BulkExtension

Tento modul umožňuje hromadný tisk ticketů, podporu šablon pro hromadné operace a jiné specifické úpravy.

5.0.6.6 5.0.x
Rozšíření menu ServiceQueue

Samostatný modul umožňující přiřadit Frontu a Šablonu ke Službě. Tento balíček obsahuje i Obecný prostředek (Generic Agent), který přiřazuje Službu na základě fronty. Dále obsahuje balíček sjednocení defaultních a specifických služeb pro zákazníky. Sjednocení zákaznických služeb lze (de)aktivovat v SysConfigu.

5.0.13.2.1 5.0.x
Rozšíření menu Microcode

Dynamické pole Microcode. Toto pole je vypočítáváno dynamicky na základě vlastního kódu.

5.0.17.2 5.0.x
Rozšíření menu TicketDuplicate

Samostatný modul umožňující parametrickou duplikaci ticketu.

5.0.13.3.1 5.0.x

Stránky