WindowTitle

Modul přepisující Window Title dle konfigurace

Verze: 
5.0.0
Framework: 
5.0.x