Ferona

Společnost Ferona, a.s. je moderní obchodní společnost, zabývající se nákupem, skladováním, úpravou, logistikou a prodejem hutních výrobků. IT oddělení, které poskytuje služby desítkám poboček v České republice, identifikovalo systém OTRS jako nejvhodnější variantu pro zefektivnění dosavadní metody podpory. Byli jsme požádáni o pomoc s instalací a nastavením systému OTRS a přípravu procesu na přijímání nových zaměstnanců s cílem dosažení maximální efektivity komunikace mezi zadavateli, schvalovateli a řešiteli.
Tagy: