Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. využila našich strategických konzultačních služeb ve formě auditu stavu informačních technologií, který se zaměřil na oblasti infrastruktury, pracovních stanic, helpdesku a procesů, ale také např. otazkám archivace dat či nákupu SW. Druhá konzultace se věnovala návrhu a struktuře produktů pro virtualizaci koncových stanic použitím technologie VMWare. V minulosti jsme také vyřešili problémy s konektivitou MSSQL – PHP – MySQL či se zálohovacími strategiemi MSSQL serveru. Třetí konzultace se týkala MS SQL Serveru a chybujícího SQL dotazu.