Naše služby dle CPV, NACE a NIPEZ kódů

Naše služby dle CPV kódů

 

 

Proč kasina využívají poradenské služby Kasina využívají poradenské služby z různých důvodů. Tyto služby mohou pomoci zlepšit provoz nové kasino nebo identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Vlastní management a zaměstnanci nemohou vždy držet krok s nejnovějšími trendy a inovacemi v herním průmyslu. Tyto služby pomáhají kasinům předcházet budoucím problémům a zajišťují hladší provoz. Tyto služby jsou také cenné pro ochranu kasina před problémy s odpovědností. Chcete-li získat další informace o tom, jak mohou být poradenské služby přínosné pro váš podnik, kontaktujte ještě dnes konzultanta kasina. Marketing kasin vyžaduje hluboké znalosti trhu. Důkladný průzkum trhu pomůže identifikovat nejcennější hráče. Na základě těchto informací může společnost FMG vyvinout marketingové programy a strategie, které do kasina přilákají nejcennější hráče. Tým FMG používá k přilákání a udržení těchto cenných zákazníků různé taktiky, jako je personalizované hostování, akce produktivní pro hráče a lákavé VIP prostory. Cílem je vytvořit atmosféru, v níž kasino může maximalizovat své příjmy tím, že přiláká hráče s nejvyššími nominálními hodnotami stolů. Jak kasina využívají poradenské služby ke zlepšení svého marketingu Jedním z nejdůležitějších aspektů provozování kasina je jeho marketing. Pro vytvoření úspěšného marketingového plánu jsou nezbytné chytré kroky a komplexní znalost hráčského publika. Skutečný úspěch však začíná dávno před otevřením dveří. Poradenské služby vám mohou pomoci se vším, od posouzení rizik přes analýzu personálního obsazení až po účinné strategie na ochranu hospodářského výsledku. Mají také přístup ke špičkovým technologiím a analýzám, které vám pomohou pochopit a zlepšit výkonnost vašeho podnikání.

72000000-5 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora<br /> 72100000-6 Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů<br /> 72110000-9 Poradenské služby v oblasti výběru technického vybavení počítačů<br /> 72120000-2 Poradenské služby v oblasti obnovy technického vybavení počítačů po havárii<br /> 72140000-8 Poradenské služby v oblasti akceptačních testů technického vybavení počítačů<br /> 72150000-1 Poradenské služby v oblasti počítačových auditů a technického vybavení počítačů<br /> 72200000-7 Programování programového vybavení a poradenské služby<br /> 72220000-3 Systémové a technické poradenské služby<br /> 72221000-0 Poradenské služby v oblasti obchodní analýzy<br /> 72222300-0 Služby informačních technologií<br /> 72223000-4 Hodnocení požadavků informačních technologií<br /> 72224000-1 Poradenské služby v oblasti řízení projektů<br /> 72224100-2 Plánování implementace systémů<br /> 72226000-5 Poradenské služby v oblasti testování akceptace systémů programového vybavení<br /> 72227000-2 Poradenské služby v oblasti integrace programového vybavení<br /> 72228000-9 Poradenské služby v oblasti integrace technického vybavení počítačů<br /> 72246000-1 Systémové poradenství<br /> 72250000-2 Systémové a podpůrné služby<br /> 72251000-9 Obnova po havárii<br /> 72252000-6 Počítačová archivace<br /> 72253000-3 Help desk a podpůrné služby<br /> 72253100-4 Help desk<br /> 72253200-5 Systémová podpora<br /> 72260000-5 Služby programového vybavení<br /> 72261000-2 Podpora programového vybavení<br /> 72263000-6 Implementace programového vybavení<br /> 72265000-0 Konfigurace programového vybavení<br /> 72266000-7 Poradenství v oblasti programového vybavení<br /> 72267000-4 Údržba a opravy programového vybavení<br /> 72267100-0 Údržba programového vybavení pro informační technologie<br /> 72267200-1 Opravy programového vybavení pro informační technologie<br /> 72268000-1 Dodávka programového vybavení<br /> 72310000-1 Zpracování dat<br /> 72311000-8 Počítačové sestavy<br /> 72316000-3 Analýza dat<br /> 72317000-0 Ukládání dat<br /> 72318000-7 Přenos dat<br /> 72319000-4 Poskytování dat<br /> 72320000-4 Databázové služby<br /> 72321000-1 Databázové služby s přidanou hodnotou<br /> 72322000-8 Správa dat<br /> 72330000-2 Standardizace a klasifikace obsahu a dat<br /> 72400000-4 Internetové služby<br /> 72500000-0 Výpočetní služby<br /> 72510000-3 Počítačové řízení<br /> 72511000-0 Programové vybavení pro správu sítě<br /> 72513000-4 Automatizace administrativních prací<br /> 72540000-2 Modernizace počítačů<br /> 72590000-7 Odborné počítačové služby<br /> 72600000-6 Výpočetní podpora a poradenské služby<br /> 72610000-9 Výpočetní podpora<br /> 72611000-6 Technická výpočetní podpora<br /> 73220000-0 Poradenství v oblasti vývoje<br /> 73420000-2 Předběžná studie proveditelnos
ti a technologická demonstrace<br /> 79314000-8 Studie proveditelnosti<br /> 79418000-7 Poradenství v oblasti nákupu zboží<br /> 79419000-4 Hodnotící poradenské služby<br /> 79420000-4 Manažerské poradenství<br /> 64216000-3 Služby elektronického zpracování zpráv a dat<br /> 64216100-4 Služby elektronického zpracování zpráv<br /> 64216110-7 Služby elektronické výměny dat<br /> 64216120-0 Služby elektronické pošty<br /> 64216200-5 Elektronické informační služby<br /> 64216210-8 Informační služby s přidanou hodnotou<br /> 71241000-9 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza<br /> 71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů<br /> 71244000-0 Výpočet nákladů, sledování nákladů<br /></code><br /><strong

Naše služby dle NACE kódů

6200 Programování, poradenství a související činnosti
6202 Poradenství v oblasti počítačů
6203 Správa počítačového vybavení
6209 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií a počítačů
6300 Informační činnosti
6310 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály
6311 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
6312 Činnosti související s webovými portály
7000 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
7010 Činnosti vedení podniků
7020 Poradenství v oblasti řízení
6100 Telekomunikační činnosti

Naše služby dle NIPEZ kódů

7 Software a informační systémy 30210000-4 Stroje na zpracování dat (technické vybavení) 30211100-2 Superpočítače 30211300-4 Počítačové platformy 48170000-0 Balík programů pro zajištění compliance 48211000-0 Balík programů pro vzájemné propojování počítačových platforem 48222000-0 Balík programů pro webové servery 48223000-7 Balík programů pro elektronickou poštu 48224000-4 Balík programů pro editaci webových stránek 48311100-2 Systémy pro správu dokumentů 48312000-8 Balík programů pro elektronické publikování 48331000-7 Balík programů pro management projektů 48422000-2 Sady balíků programů 48445000-9 Balík programů pro řízení vztahů se zákazníky 48451000-4 Balík programů pro plánování podnikových zdrojů 48480000-6 Balík programů pro prodej, marketing a business intelligence (analýza, plánování a rozhodování podniků) 48481000-3 Balík programů pro prodej a marketing 48517000-5 Balík programů pro IT 48600000-4 Balík databázových a operačních programů 48610000-7 Databázové systémy 48611000-4 Balík databázových programů 48612000-1 Systémy pro správu databází (DBMS) 48614000-5 Systémy k pořizování dat 48781000-6 Balík programů pro správu systému 48810000-9 Informační systémy 48820000-2 Servery 48821000-9 Síťové servery 48822000-6 Počítačové servery 48825000-7 Webové servery 69 Pomocné a ostatní kancelářské služby