Naše služby dle CPV, NACE a NIPEZ kódů

Naše služby dle CPV kódů

72000000-5 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora<br />
72100000-6 Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů<br />
72110000-9 Poradenské služby v oblasti výběru technického vybavení počítačů<br />
72120000-2 Poradenské služby v oblasti obnovy technického vybavení počítačů po havárii<br />
72140000-8 Poradenské služby v oblasti akceptačních testů technického vybavení počítačů<br />
72150000-1 Poradenské služby v oblasti počítačových auditů a technického vybavení počítačů<br />
72200000-7 Programování programového vybavení a poradenské služby<br />
72220000-3 Systémové a technické poradenské služby<br />
72221000-0 Poradenské služby v oblasti obchodní analýzy<br />
72222300-0 Služby informačních technologií<br />
72223000-4 Hodnocení požadavků informačních technologií<br />
72224000-1 Poradenské služby v oblasti řízení projektů<br />
72224100-2 Plánování implementace systémů<br />
72226000-5 Poradenské služby v oblasti testování akceptace systémů programového vybavení<br />
72227000-2 Poradenské služby v oblasti integrace programového vybavení<br />
72228000-9 Poradenské služby v oblasti integrace technického vybavení počítačů<br />
72246000-1 Systémové poradenství<br />
72250000-2 Systémové a podpůrné služby<br />
72251000-9 Obnova po havárii<br />
72252000-6 Počítačová archivace<br />
72253000-3 Help desk a podpůrné služby<br />
72253100-4 Help desk<br />
72253200-5 Systémová podpora<br />
72260000-5 Služby programového vybavení<br />
72261000-2 Podpora programového vybavení<br />
72263000-6 Implementace programového vybavení<br />
72265000-0 Konfigurace programového vybavení<br />
72266000-7 Poradenství v oblasti programového vybavení<br />
72267000-4 Údržba a opravy programového vybavení<br />
72267100-0 Údržba programového vybavení pro informační technologie<br />
72267200-1 Opravy programového vybavení pro informační technologie<br />
72268000-1 Dodávka programového vybavení<br />
72310000-1 Zpracování dat<br />
72311000-8 Počítačové sestavy<br />
72316000-3 Analýza dat<br />
72317000-0 Ukládání dat<br />
72318000-7 Přenos dat<br />
72319000-4 Poskytování dat<br />
72320000-4 Databázové služby<br />
72321000-1 Databázové služby s přidanou hodnotou<br />
72322000-8 Správa dat<br />
72330000-2 Standardizace a klasifikace obsahu a dat<br />
72400000-4 Internetové služby<br />
72500000-0 Výpočetní služby<br />
72510000-3 Počítačové řízení<br />
72511000-0 Programové vybavení pro správu sítě<br />
72513000-4 Automatizace administrativních prací<br />
72540000-2 Modernizace počítačů<br />
72590000-7 Odborné počítačové služby<br />
72600000-6 Výpočetní podpora a poradenské služby<br />
72610000-9 Výpočetní podpora<br />
72611000-6 Technická výpočetní podpora<br />
73220000-0 Poradenství v oblasti vývoje<br />
73420000-2 Předběžná studie proveditelnosti a technologická demonstrace<br />
79314000-8 Studie proveditelnosti<br />
79418000-7 Poradenství v oblasti nákupu zboží<br />
79419000-4 Hodnotící poradenské služby<br />
79420000-4 Manažerské poradenství<br />
64216000-3 Služby elektronického zpracování zpráv a dat<br />
64216100-4 Služby elektronického zpracování zpráv<br />
64216110-7 Služby elektronické výměny dat<br />
64216120-0 Služby elektronické pošty<br />
64216200-5 Elektronické informační služby<br />
64216210-8 Informační služby s přidanou hodnotou<br />
71241000-9 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza<br />
71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů<br />
71244000-0 Výpočet nákladů, sledování nákladů<br /></code><br /><strong>

Naše služby dle NACE kódů

6200 Programování, poradenství a související činnosti
6202 Poradenství v oblasti počítačů
6203 Správa počítačového vybavení
6209 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií a počítačů
6300 Informační činnosti
6310 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály
6311 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
6312 Činnosti související s webovými portály
7000 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
7010 Činnosti vedení podniků
7020 Poradenství v oblasti řízení
6100 Telekomunikační činnosti

Naše služby dle NIPEZ kódů

7 Software a informační systémy
30210000-4 Stroje na zpracování dat (technické vybavení)
30211100-2 Superpočítače
30211300-4 Počítačové platformy
48170000-0 Balík programů pro zajištění compliance
48211000-0 Balík programů pro vzájemné propojování počítačových platforem
48222000-0 Balík programů pro webové servery
48223000-7 Balík programů pro elektronickou poštu
48224000-4 Balík programů pro editaci webových stránek
48311100-2 Systémy pro správu dokumentů
48312000-8 Balík programů pro elektronické publikování
48331000-7 Balík programů pro management projektů
48422000-2 Sady balíků programů
48445000-9 Balík programů pro řízení vztahů se zákazníky
48451000-4 Balík programů pro plánování podnikových zdrojů
48480000-6 Balík programů pro prodej, marketing a business intelligence (analýza, plánování a rozhodování podniků)
48481000-3 Balík programů pro prodej a marketing
48517000-5 Balík programů pro IT
48600000-4 Balík databázových a operačních programů
48610000-7 Databázové systémy
48611000-4 Balík databázových programů
48612000-1 Systémy pro správu databází (DBMS)
48614000-5 Systémy k pořizování dat
48781000-6 Balík programů pro správu systému
48810000-9 Informační systémy
48820000-2 Servery
48821000-9 Síťové servery
48822000-6 Počítačové servery
48825000-7 Webové servery
69 Pomocné a ostatní kancelářské služby