Zásady ochrany osobních údajů a GDPR

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Pro registraci subjektu, přihlášení a kontrolu Vašich souhlasů klikněte ZDE.

Úvod 
Pro Extend IT, s.r.o.  (dále jen Extend IT) je ochrana vašeho soukromí důležitá. Tento materiál zveřejňuje metody zacházení s informacemi pro webové stránky Extend IT včetně toho, jaký typ informací je shromažďován a sledován, jak jsou informace používány a s kým jsou sdíleny. 

Osobní údaje 
V zásadě platí pravidlo, že Extend IT můžete na Internetu navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste a aniž byste nám o sobě poskytli jakékoliv informace. Za určitých okolností však od vás může Extend IT nebo její partneři určité informace vyžadovat. 

Možná se rozhodnete, že nám v různých situacích poskytnete své osobní údaje. Například nám můžete poskytnout informace, jako je vaše jméno a adresa nebo adresa elektronické pošty, k tomu, abychom s vámi mohli korespondovat např. zpracovat objednávku. Pokud si od nás chcete něco koupit, můžete nám poskytnout informace o vaší kreditní kartě. V případě, že se chcete ucházet o volné místo ve společnosti Extend IT, můžete nám poskytnout informace o vaší kvalifikaci a pracovní praxi. Naším záměrem je informovat vás, jakým způsobem takové informace použijeme, a to dříve, než je od vás získáme. Pokud nám sdělíte, že si nepřejete, aby tyto informace byly používány pro další kontakt s vámi mimo rámec plnění vašich požadavků, budeme vaše přání respektovat. Pokud nám poskytnete osobní údaje o jiné osobě, jako je např. manžel/manželka nebo váš spolupracovník, budeme předpokládat, že jste od nich obdrželi souhlas se zveřejněním těchto informací. 

Použití a sdílení osobních údajů 
Níže uvedené odstavce podrobněji popisují, jakým způsobem smí Extend IT použít vaše osobní údaje a s kým je může sdílet. V závislosti na typu webových stránek Extend IT, které navštěvujete, se na vás může vztahovat jeden nebo více odstavců. Pokud si například objednáte produkt z některé webové stránky Extend IT, vaše osobní údaje budou zpracovány způsobem, který je popsán v odstavcích Splnění vašeho požadavku na transakci a Marketingové využití. 

Splnění vašeho požadavku na transakci 
Pokud z některé webové stránky Extend IT něco požadujete, například produkt nebo službu, zpětné volání nebo specifické marketingové materiály, použijeme údaje, které jste nám poskytli, ke splnění vašeho požadavku. Kvůli usnadnění celého procesu můžeme sdílet informace s jinými subjekty, např. s obchodními partnery Extend IT, s finančními institucemi, s poštovními nebo vládními úřady, které se na plnění požadavku budou podílet. V souvislosti s transakcí vás rovněž můžeme kontaktovat jako respondenta v rámci našich průzkumů týkajících se spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu. 

Marketingové využití 
Extend IT a vybrané třetí strany mohou informace, které poskytnete Extend IT na určitých webových stránkách, použít pro marketingové účely. Dříve, než je použijeme, vám však nabídneme možnost rozhodnout se, zda smíme či nesmíme vaše údaje použít tímto způsobem. 

Stránky zabývající se náborem zaměstnanců 
V souvislosti s dotazem nebo žádostí o zaměstnání, ať se jedná o inzerci na stránkách Extend IT nebo jinde, nám můžete poskytnout informace o vaší osobě ve formě životopisu. Extend IT smí tyto informace použít v rámci společnosti Extend IT a souvisejících právních subjektů pro účely zvážení možnosti uzavření pracovního poměru s vaší osobou. Tyto informace si uložíme pro účely budoucího použití, s výjimkou případu, kdy s tím vyslovíte svůj nesouhlas. 

Zabezpečení a kvalita informací 
Naším záměrem je chránit vaše osobní údaje a udržovat jejich kvalitu. Extend IT přijímá vhodná opatření a procesy, jako je šifrování při přenášení určitých citlivých informací. To nám pomáhá chránit vaše informace a udržet jejich kvalitu. 

Doplňování informací 
Čas od času můžete doplnit informace, které nám poskytnete přes webovou stránku Extend IT, o informace z jiných zdrojů. Může se jednat např. o informace ověřující vaši adresu nebo jiné dostupné informace o firmách. To nám pomůže zachovat přesnost informací, které shromáždíme, a poskytovat lepší služby. 

Fúze a akvizice 
Může nastat situace, kdy se Extend IT ať již ze strategických nebo jiných obchodních důvodů, rozhodne prodat, nakoupit, fúzovat nebo jinak reorganizovat obchodování v některých zemích. Taková transakce může zahrnovat vyzrazení osobních údajů potenciálním nebo stávajícím nakupujícím, nebo obdržení těchto údajů od prodávajících. Při těchto typech transakcí Extend IT vždy usiluje o vhodnou ochranu informací. 

Soubory cookie a analýza pomocí Google Analytics

Od návštěvníků našich webových stránek někdy shromažďujeme anonymní informace, které nám pomáhají poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Například monitorujeme domény, ze kterých nás lidé navštěvují, nebo měříme aktivitu návštěvníků na webových stránkách Extend IT. Činíme tak ovšem takovým způsobem, abychom zachovali anonymitu takto získaných informací. Tomuto typu informací se někdy říká "clickstream data." Extend IT a společnosti, které pracují jejím jménem, mohou takto získaná data použít pro analýzu trendů a statistik, což nám pomáhá poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. 

Při shromažďování osobních údajů v souvislosti s transakcí můžete extrahovat některé informace o dané transakci v anonymním formátu a kombinovat je s dalšími anonymními informacemi, jako jsou již zmiňovaná "clickstream data". Tyto informace se používají a analyzují pouze na souhrnné úrovni a pomáhají nám lépe porozumět trendům a vzorcům chování. Žádné z těchto informací nejsou prozkoumávány na individuální úrovni. Pokud nechcete, aby podrobnosti vaší transakce byly tímto způsobem použity, můžete zápis souborů cookie odmítnout. 

Anonymní informace zmíněné v předchozích odstavcích shromažďujeme prostřednictvím různých technologií, včetně technologie nazývané "soubory cookie". Soubor cookie je datový prvek, který může webová stránka poslat vašemu prohlížeči. Ten může soubor uložit na vašem počítači jako anonymní příznak, který identifikuje váš počítač, vás však nikoli. Některé stránky Extend IT používají soubory cookie zasílané Extend IT nebo dodavateli třetích stran, nebo další technologie, jejichž cílem je poskytnout vám lepší služby při vašem návratu na webovou stránku. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás na přijímání souborů cookie upozorňoval a tak vám umožnil rozhodnout se, zda je chcete přijmout. Můžete jej nastavit i tak, aby soubory cookie nepoužíval. V takovém případě se však může stát, že některé webové stránky nebudou správně pracovat. 

Některé webové stránky Extend IT také používají pro úpravu stránek a zajištění kvalitnějších služeb zákazníkům i technologie "Web beacon". Tyto technologie se používají na mnoha místech v rámci webových stránek Extend IT Jestliže návštěvník na tyto stránky vstoupí, vygeneruje se anonymní záznam o návštěvě, který pak můžeme my nebo naši dodavatelé zpracovat. Tyto "Web beacons" obvykle pracují ve spojení se soubory cookie. Jestliže nechcete spojovat vaše anonymní informace souboru cookie s vašimi návštěvami těchto stránek, můžete ve svém prohlížeči používání souborů cookie vypnout. 

Pokud používání souborů cookie vypnete, technologie "Web beacon" a další technologie budou i nadále zjišťovat návštěvy na daných stránkách, avšak generované záznamy nebude možno spojovat s dalšími anonymními informacemi ze souborů cookie, takže budou ignorovány. 

Monitorování kvality služeb 

Některé webové transakce mohou zahrnovat telefonickou komunikaci mezi vámi a Extend IT. Měli byste si být vědomi toho, že Extend IT obvykle monitoruje a v některých případech zaznamenává takovéto telefonické hovory.

Práva subjektů na Přístup, Přenositelnost, Opravu, Výmaz, Omezení a Námitku

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou osobních údajů ve smyslu GDPR nebo v rozporu se současně platným zákonem můžete požádat společnost Extend IT o aplikaci jednoho nebo více práv subjektů údajů formou elektronické  žádosti. Pro registraci žádostí a jejich následné vyřizování používáme modul DPO Radar na platformě OTRS.

Podání žádosti

Pokud subjekt údajů je již zaregistrován v systému OTRS, založí žádost formou elektronického formuláře. Po vyplnění několika údajů potřebných k upřesnění typu žádosti probíhá komunikace mezi subjektem údajů a pověřeným řešitelem za naši společnost formou tiketů a doprovodných emailů. Případné zasílaní osobních údajů (např. právo pro přenositelnost) probíhá formou zašifrovaných příloh k tiketu se zvláštní autentizací.

Registrace subjektu
Pokud subjekt není v systému OTRS zaregistrován je před podáním žádosti nutná registrace a identifikace daného subjektu v našich systémech. Pro registraci vyžadujeme pouze údaje nezbytné pro účel vyřízení žádosti. Tyto údaje mohou být na přání subjektu následně vymazány.

Osobní údaje, které uvedete v tomto formuláři (včetně e-mailové adresy a všech identifikačních údajů), a osobní údaje, které odešlete v další korespondenci v tiketech nebo emailech, společnost Extend IT použije pouze pro účely zpracování vašich žádosti a splnění svých zákonných povinností. Podrobnosti o žádostech můžeme sdílet s úřady pro ochranu osobních údajů, avšak pouze v případě, že tyto podrobnosti potřebují k prošetření nebo kontrole našeho rozhodnutí. Většinou se jedná o případy, kdy se kvůli našemu rozhodnutí obrátíte na místní úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro registraci subjektu, přihlášení a kontrolu Vašich souhlasů klikněte ZDE.