• Společnost Extend IT, s.r.o. založili lidé, kteří sdílí podobný názor na budoucí rozvoj IT. Myslíme si, že východiskem z krizí, ve kterých se svět nachází (společenská, ekonomická, ekologická a energetická), je v hluboké transformaci a ve využití ohromného inovativního potenciálu lidí na celém světě. IT odvětví je špičkou na poli inovací a transformace zde probíhá mnohem rychleji, než v jiných oblastech. Donedávna uzavřené IT systémy firem se díky novým trendům, jako jsou virtualizace, cloud computing a mobilní aplikace, začínají otevírat. Možnosti rozvoje IT jsou obrovské a zároveň narůstá potřeba vybalancovat případná rizika. Pro každou společnost jsou informace, jejich dostupnost a bezpečnost klíčem nejen k úspěchu, ale i k samotnému přežití. Nabízíme své zkušenosti a kapacity společnostem, které půjdou s námi touto cestou.
  • Extend IT se transformovala ze společnosti Pythian Europe, která rozvíjela od května 2008 evropský trh pro společnost Pythian Group. Pythian Europe poskytovala zákazníkům expertní služby a vzdálenou administraci databází včetně 24/7 monitoringu pro produkty firem Oracle a Microsoft. Zároveň pokrývala evropskou zónu pro zákazníky ze Severní Ameriky a Asie. Pracovníci Pythian Europe uplatnili množství cenných zkušeností se správou různorodých zákaznických systémů a s jejich tranformací na nové technologie. Tyto zkušenosti nadále využíváme pro pomoc zákazníkům zvláště v České republice a na Slovensku. Společnost Extend IT působí i nadále jako exkluzivní partner Pythian Group pro služby správy databází. Díky transformaci rozšiřuje společnost Extend IT své aktivity do dalších oblastí.
  • Expertní tým společnosti Extend IT je složen z odborníků převážně na produkty Oracle, Microsoft a SugarCRM a má rozsáhlé zkušenosti se správou a podporou IT systémů. Předchozím působením v OnDemand Outsourcing centru Oracle Czech či Pythian Group jsme získali dlouholeté mezinárodní zkušenosti s provozem IT systémů společností z celého světa. Těsné partnerství s Pythian Group nám navíc umožňuje využívat znalostí nejlepších expertů na světě a infrastrukturu pro zajištění nepřetržitého provozu.
  • Služba zákazníkům je pro nás velkým závazkem. Upřímná a otevřená komunikace založená na vzájemné důvěře šetří hodně času, peněz a adrenalinu. Nejdříve nasloucháme a snažíme se porozumět potřebám zákazníků a až poté se dohodneme na konkrétním způsobu spolupráce. Co slíbíme, to dodáme. Chápeme také, že situace se často mění, a proto jsme připraveni na flexibilní změny způsobu dodávky služeb. Toto jsou základní principy naší společnosti. Naším cílem je poskytování IT služeb ve vysoké kvalitě kvalifikovaným personálem, proto počínaje lednem 2012 začínají ve struktuře, v procesech i v systémech naší společnosti probíhat změny, které povedou k získání certifikátu jakosti ISO 9001.
  • Společnost Extend IT Vám nabízí i záruky - pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele s rozsahem 10 000 000,- Kč a pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých s rozsahem 200 000,- Kč a pro větší projekty jsme samozřejme připraveni se připojistit.