vServer - základní kámen (PaaS model)

Tento balíček obsahuje základní stavební jednotku pro Vaše IT - virtualizovaný server s elementární jednotkou výkonu (1 Xeon CPU core, 2GB RAM - lze rozširovat dle Vašich potřeb) včetně licencí a měsíčního paušálu na služby. PaaS model znamená právě Platform as a Service. Ideální pro začínající projekty s malým rozpočtem a jiná neprodukční nasazení. Postavte si web, CRM a virtualní telefonní ústřednu na tomto serveru nebo si vymyslete svůj koncept se kterým Vám pomohou naši specialisté. Pro detailní informace kontaktujte Jana Polnického .