Ministerstvo životního prostředí

Pro Ministerstvo životního prostředí jsme v rámci našich strategických konzultačních služeb vypracovali studii "Doporučení pro povýšení virtualizace serverů na privátní cloud", jejíž cílem bylo zmapovat aktuální stav infrastruktury i licencí a navrhnout takové doporučení a změny, které by pomohli snížit celkové náklady na budoucí centrální datacentrum, které by sloužilo ke sdílení ICT zdrojů nejen interně, ale i externě pro zejména organizace statní správy a příspěvkové organizace.