Podpora a správa IT prostředí

  • Dohledové centrum i s možností 24x7 za využití partnerské (dříve mateřské) společnosti Pythian Group (s globálním týmem)
  • Nepřetržité zajištění provozu a správa IT prostředí
  • Pokrytí neplánovaných výpadků kritických obchodních systémů
  • Zajištění procesu zálohování, obnova dat a systémů po havárii
  • Sledování bezpečnostních aspektů provozu IT systémů