Český statistický úřad (ČSÚ)

Ústřední orgán státní správy České republiky, jehož základním posláním je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích částí. Koncem roku 2009 naši specialisté implementovali komplexní monitorovací řešení na bázi Oracle Grid Control na 45 serverech a dále se zabýváme laděním replikačních mechanismů postavených na Oracle Streams a řešením provozních problémů. Posledními aktivitami byla např. implementace nového prostředí Oracle 11g s Oracle iAS 11g, upgrady specifických Oracle databází na 11gR2 včetně Database Vault a DataWarehouse či implementace notifikačních mechanismů pro auditní informace z Oracle Database Vault.