Hotel Park Inn Prague

Pro hotel Park Inn Prague (patřící společnosti Hermitage Holdings s.r.o.) jsme kompletně implementovali dohledový monitorovací systém pro zajištění provozu kritických serverů. Systém jsme postavili nad virtualizovaným serverem za použití tzv. VMWare appliance s platformou Linux, pro snížení spojených nákladů a docílili jsme tímto i požadavek zprovoznění systému během jednoho dne. Instalace dohledového nástroje Nagios byla provedena již manuálně v poslední stabilní verzi včetně konfigurace tří cílových serverů. Druhým návazným projektem byla kontrolní revize Oracle databáze dodaná původně s hotelovým systémem MICROS-Fidelio OPERA Property Management System (PMS) a zálohovací strategie této databáze s doporučeními na optimalizaci.