DPO Radar - řešení pro GDPR procesy

 

V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) vyvinula společnost Extend IT, s.r.o. speciální modul DPO Radar pro podporu komplexní agendy pověřence pro ochranu osobních údajů na platformě opensourcehelpdeskového-tiketovacího systému OTRS.

Projekt dosažení kompatibility s GDPR  je komplexní a obsahuje množství komponent a účastníků v různých rolích. Navíc je to projekt dlouhodobý, protože díky zvýšeným právům subjektů zpracování údajů bude potřeba systematicky a včas řešit žádosti subjektů údajů a zároveň bezodkladně informovat dozorové orgány o případech úniku či zneužití dat. Takto rozsáhlý a dlouhodobý projekt nelze ve středních a vetších společnostech implementovat bez robustního a flexibilního systému pro evidenci a sledování žádostí, podúkolů a incidentů.

Společnost Extend IT, s.r.o. disponuje certifikovanými GDPR experty, kteří Vám pomohou s návrhem projektu pro implementaci procesů a technických změn, školením a vypracováním dokumentace. Jsme rovněž připraveni nabídnout službu poradenství pro vašeho/vaši DPO, případně DPO outsourcing našimi certifikovanými konzultanty. V případě náročnější implementace je společnost Extend IT ochotna pomoci s implementací formou konzultačních služeb. Navíc, pokud již tak velmi rozsáhlé schopnosti základní systému OTRS nebudou postačovat, společnost Extend IT je schopna doprogramovat další části kódu na míru pomocí tzv. OTRS balíčků. Extend IT má rovněž velké zkušenosti s integrací OTRS na externí systémy přes API rozhraní, například na aplikace (SAP, Oracle ERP...), databáze (MySQL, Oracle...) a další.

Modul DPO Radar využívá s výhodou vlastnosti OTRS systému pro strukturovanou komunikaci a vytvoření GDPR prostředí pro rychlou implementaci souladu s požadavky GDPR regulace. Díky předkonfigurovaným GDPR registrům a procesům umožňuje významně zkrátit přípravnou fázi ve formě excelovských checklistů a přejít rychle k implementaci souladu s GDPR bez zbytečných průtahů. DPO Radar jsme od začátku vyvíjeli s cílem poskytnout společnostem plně funkční, flexibilní a cenově dostupný produkt pro vybudování kompletního ekosystému pro zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR, který omezuje byrokracii na minimum.

DPO Radar Video
Řada 90 vteřinových videí na Youtube  stručně popisuje jednotlivé komponenty DPO Radaru.

1. Celkový přehled - Struktura DPO radaru, konfigurační databáze, portál pro subjekty, procesy pro zpracování žádostí, spolupráce s partnery
2. GDPR registry - Principy GDPR registrů, struktura konfiguračních položek (účely zpracování, právní základy), párování konfiguračních položek
3. Vizualizace konfigurační databáze - Ukázka zobrazení GDPR struktur formou grafů, možnosti konfigurace grafů, typizované grafy
4. Procesy pro zpracování žádostí subjektů - Proces pro zpracování žádosti o přenositelnost, propojení s konfigurační databází, možnosti automatizace

5. Portál pro subjekty OÚ - Web stránka společnosti, registrace subjektu,  osobní přehled právních základů s možností udělení nebo yrušení souhlasů

V případě zájmu o další informace či služby nás kontaktujte. Přečtete si více o DPO Radaru v našem produktovém letáku.