DPO Radar - řešení pro GDPR procesy

DPO Radar - GDPR ekosystém

 

V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) vyvinula společnost Extend IT, s.r.o. speciální modul DPO Radar pro podporu komplexní agendy pověřence pro ochranu osobních údajů na platformě opensource, helpdeskového-tiketovacího systému OTRS.

Projekt dosažení kompatibility s GDPR  je nesmírně komplexní a obsahuje množství komponent a účastníků v různých rolích. Navíc je to projekt dlouhodobý, protože díky zvýšeným právům subjektů zpracování údajů bude potřeba systematicky a včas řešit žádosti subjektů údajů a zároveň bezodkladně informovat dozorové orgány o případech úniku či zneužití dat. Takto rozsáhlý a dlouhodobý projekt nelze implementovat bez robustního a flexibilního systému pro evidenci a sledování žádostí, podúkolů a incidentů.

Společnost Extend IT, s.r.o. disponuje GDPR experty, kteří Vám pomohou s návrhem projektu pro implementaci procesů a technických změn, školením a vypracováním dokumentace. Jsme rovněž připraveni nabídnout službu poradenství pro vašeho/vaši DPO, případně DPO outsourcing našimi certifikovanými konzultanty. V případě náročnější implementace je společnost Extend IT ochotna pomoci s implementací formou konzultačních služeb. Navíc, pokud již tak velmi rozsáhlé schopnosti základní systému OTRS nebudou postačovat, společnost Extend IT je schopna doprogramovat další části kódu na míru pomocí tzv. OTRS balíčků. Extend IT má rovněž velké zkušenosti s integrací OTRS na externí systémy přes API rozhraní, například na aplikace (SAP, Oracle ERP...), databáze (MySQL, Oracle...) a další.

Modul DPO Radar využívá s výhodou vlastnosti OTRS systému pro strukturovanou komunikaci a vytvoření GDPR prostředí pro rychlou implementaci souladu s požadavky GDPR regulace.

Díky předkonfigurovaným GDPR strukturám a procesům umožňuje významně zkrátit přípravnou fázi ve formě excelovských checklistů a přejít rychle k implementaci souladu s GDPR bez zbytečných průtahů. DPO Radar jsme od začátku vyvíjeli s cílem poskytnout společnostem plně funkční, flexibilní a relativně levný produkt pro vybudování kompletního ekosystému pro zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR, který omezuje byrokracii na minimum.

V případě zájmu o další informace či služby nás kontaktujte. Přečtete si více o OTRS v našem produktovém letáku.

Produktový leták: