Bohemia Energy

Pro společnost Bohemia Energy jsme realizovali pilotni fázi projektu (PoC) s Oracle Database Appliance pro ověření proveditelnosti a rychlosti protředí Oracle databáze SE, dále jsme doporučili vhodnou modelovou řadu a pomohli s migrací produkčních databází na ODA box. Finální implementační fází bylo vytvoření DR strany (standby databáze) s využitím DBVisit Standby.