ITSMTypeAgent

Nový atribut Agent pro konfigurační předměty, který může být použit při definici CI třídy a ve statistikách.

Verze: 
5.0.6
Framework: 
5.0.x