SQLDataDashlet

Dashlet umožňující zobrazit až 5 SQL dotazů na nástěnce. Dotazy lze specifikovat v SysConfigu.

Verze: 
5.0.6
Framework: 
5.0.x