WSExtension

Seskupení modulů rozšiřujících webové služby. Obsahuje operace pro zákaznického uživatele, tabulková data a řešitele. Dále umožňuje operaci 'ArticleSend'.

Verze: 
5.0.6.6
Framework: 
5.0.x