ExtStats

Rozšíření statistik: Nová reportovací tabulka + periodicky se opakující GenericAgent úloha.

Verze: 
5.0.6
Framework: 
5.0.x