ComposeAddressRemoval

Vymazání hodnot z polí To a Cc v AgentTicketCompose na základě regulárního výrazu.

Verze: 
5.0.0
Framework: 
5.0.x