Extras

Nové menu "Extras". Obsahuje vlastní perlovský modul a TT šablonu a umožňuje zobrazovat externí webové stránky pomocí IFrame. Položky do menu\ se přidávají v SysConfigu. Modul obsahuje také SQLReport - nástroj pro spouštění předdefinovaných SQL dotazů. Výsledky dotazů je možno automaticky posílat e-mailem.

Verze: 
5.0.6.2
Framework: 
5.0.x