TimeLine

TimeLine vytvoří HTML tabulku ve formě časové osy, na níž se zobrazí jeden z atributů ticketu. Může to být například fronta, vlastník, stav nebo zodpovědná osoba. Vzhled tabulky a zobrazovaný atribut se dají nastavit v SysConfigu.

Verze: 
5.0.2
Framework: 
5.0.x