MicroTicketTime

Dynamické pole Microcode. Vrací čas existence ticketu ponížený o určité období na základě stavů.

Verze: 
5.0.17.0
Framework: 
5.0.x