StatByEmail

Tento modul implementuje nový Obecný prostředek (Generic Agent), který umožňuje posílat výsledek statického reportu e-mailem jako XLSX přílohu.

Verze: 
5.0.0
Framework: 
5.0.x
Typ: