Jiří Mácha, Lead Programmer & Consultant - OTRS

Věnuji se programování v jazyce Perl. Mojí specializací je počítačové zpracování jazyka. V současnosti dokončuji PhD. studium v oboru "Matematická lingvistika". V minulosti jsem pracoval ve firmě PetaMem s.r.o. jako vývojář aplikací pro statistickou analýzu textů. Kromě výuky předmětu "korpusová lingvistika" jsem spolupracoval na několika výzkumných projektech Univerzity Karlovy.