OTRS-Znuny-OTOBO balíčky

Typ Název balíčku Popis Verzeseřadit sestupně Framework
Rozšíření CMDB CMDBServiceExport

Tento modul exportuje konfigurační předměty (CMDB položky) do centrálního katalogu Služeb. Jako zdroj dat jsou použity CSV soubory, které je nutno předem vytvořit pomocí funkce Import/Export. Před zahájením transferu je nutno projít přiloženou dokumentaci. Tento modul umí i importovat linky - vazby - mezi předměty type Service a ServiceRequest.

5.0.1 5.0.x
Systémové rozšíření CreateTimeExtension

Umožňuje změnit datum vzniku poznámky (v databázi).

5.0.1 5.0.x
Položka nástěnky XxExtAutomerge

PostMaster modul - vytvoří article pokud existuje ticket s podobnými parametry.

5.0.1 5.0.x
Položka nástěnky NotificationFailurePairing

PostMaster modul - spáruje zprávu o nedoručení e-mailu podle jména přílohy. Rozšíření dále umožňuje přidávat vlastní hlavičky do odchozích e-mailů a pomocí nich párovat příchozí e-maily.

5.0.1 5.0.x
Webové služby CustomWebService

Webové služby ArticleSend a LinkCreate

5.0.1 5.0.x
Specifické rozšíření MergeExtension

Tento modul nabízí ochranu proti špatnému spojování ticketů

5.0.6 5.0.x
Přehled tiketu TicketDocument

Přehled dokumentů daného ticketu. Zobrazuje název souboru, velikost, původce dokumentu a čas vytvoření.

5.0.6 5.0.x
PostMaster filtr EnforceInternalCommunication

Změna typu komunikace na interní. (Založeno na nastavení v SysConfigu.)

5.0.6 5.0.x
Rozšíření vyhledávání GlobalSearchTemplates

Umožňuje globální sdílení vyhledávacích profilů.

5.0.6 5.0.x
Specifické rozšíření ExtStats

Rozšíření statistik: Nová reportovací tabulka + periodicky se opakující GenericAgent úloha.

5.0.6 5.0.x
Specifické rozšíření ICalManager

ICalManager je modul určený k vytváření ICal souborů (kalendářových souborů) z OTRS dat. Zdroje dat jsou specifikovány v SysConfigu a je možné je využít pro různé profily - např. pro kalendáře jednotlivců, teamů, front a dalších. Modul obsahuje front-endový skript ical.pl, který na základě konfigurace vytvoří kalendářový soubor a vrátí jej jako přílohu. To např. umožňuje nastavení dynamického kalendáře v MS Outlook nebo Google kalendáři.

5.0.6 5.0.x
Rozšíření nástěnky AllMyTickets

Rozšíření nástěnky - Tikety v mém vlastnictví

5.0.6 5.0.x
Správa dynamických polí GroupFieldEditor

Rozšířený editor dynamických polí umožňuje definovat viditelná pole podle skupiny oprávnění uživatele.

5.0.6 5.0.x
Rozšíření menu ExtUpcommingTicket

Konfiguravatelný dashlet pro nadcházející události.

5.0.6 5.0.x
Specifické rozšíření RestrictedCustomerZoom

Tento modul oezuje pristup na linky na CustomerTicketZoom.

5.0.6 5.0.x
Přehled tiketu BubbleNote

BubbleNote se skládá ze 3 balíků - BubbleNote, AllMyTickets a rozšíření TicketZoomu. Bubble note umožňuje přidat poznámku - bublinu k ticketu a zobrazit ji na dashboardu. AllMyTickets umožňuje na dashboardu zobrazit pouze tickety v MÉM vlastnictví. CustomZoom nabízí 3 typy odpovědí (pozitivní, negativní a jiné) a rozšířený widget zobrazující dynamická pole podle toho, k jaké skupině přísluší stávající řešitel.

5.0.6 5.0.x
Rozšíření ITSM ITSMTypeAgent

Nový atribut Agent pro konfigurační předměty, který může být použit při definici CI třídy a ve statistikách.

5.0.6 5.0.x
Specifické rozšíření StarColor

Modul přináší rozšíření tabulkových přehledů ticketu: Podporu barev pro hvězdičky upozorňující na nové články u ticketu. Modrá barva znázorňuje nepřečtený článek od zákazníka, červená barva znázorňuje komunikaci specifických řešitelů, žlutá hvězda všechnu ostatní komunikaci. V případě že má ticket více nepřečtených článků, jsou barvy u jednotlivých ticketů zobrazeny dle interní priority: modrá (nejvyšší), žlutá (střední), červená (nejnižší). Řešitelé, pro které se má zobrazit červená hvězda, jsou definování pomocí e-mailu.

5.0.6 5.0.x
Položka nástěnky SQLDataDashlet

Dashlet umožňující zobrazit až 5 SQL dotazů na nástěnce. Dotazy lze specifikovat v SysConfigu.

5.0.6 5.0.x
Admin prostředí Log2Mail

Log2Mail modul umožňuje zasílat chybová hlášení z OTRS na e-mail. Zasílání chyb je možno přeskočit na základě filtru modulů a chybových zpráv.

5.0.6 5.0.x
Přehled tiketu CustomZoom

Rozsireni pro DFG widget a Odpovedni templaty.

5.0.6 5.0.x
Specifické rozšíření ReservationSystem

Systém pro rezervaci datumů místního šetření. Reservační systém umožnuje řešitelům-agentům ke každému tiketu zvolit jeden až tři termíny, které jsou zaslány zadavateli tiketu ve formě odchozího mailu s prolikny na rychlý výber jedním kliknutím (pomocí nového, veřejně přístupného UI skriptu reservation.pl).

5.0.6.1 5.0.x
Integrace TFS

Tento modul umožňuje integraci Microsoft TFS (Team Foundation Server) s OTRS.

5.0.12.2 5.0.x
Specifické rozšíření ActionCommonExtension

Rozšíření standardního modulu AgentTicketActionCommon. Doplněno o automatické doplňování a rychlé vyhledávání konfiguračních předmětů v zavíracím dialogu.

5.0.65 5.0.x
Specifické rozšíření AWO

Tento modul implementuje myšlenku Automatických pracovních příkazů (AWO), což obnáší automatizované vytváření ticketů s předdefinovanými parametry.

5.0.13.2 5.0.x
Rozšíření menu TicketAssign

Samostatný modul umožňující jednoduché přiřazení ticketu aktuálnímu řešiteli.

5.0.13.3 5.0.x
Základní funkcionalita ResetCreateTimeEscalationTimes

Tento modul mění čas vytvoření ticketu a následně přepočítá eskalační časy. Implementováno jako modul Obecného prostředku.

5.0.13.3 5.0.x
Nástroje administrátora CompareSysconfig

Porovanávání lokálního SysConfigu vůči SysConfigu umístěnému na vzdáleném serveru.

5.0.13.1 5.0.x
Rozšíření hromadných operací BulkAttachment

Modifikace AgentTicketBulk umožňující přidávat přílohy k hromadné akci.

5.0.13.1 5.0.x
Přehled tiketu BulkExtension

Tento modul umožňuje hromadný tisk ticketů, podporu šablon pro hromadné operace a jiné specifické úpravy.

5.0.6.6 5.0.x
Rozšíření webových služeb WSExtension

Seskupení modulů rozšiřujících webové služby. Obsahuje operace pro zákaznického uživatele, tabulková data a řešitele. Dále umožňuje operaci 'ArticleSend'.

5.0.6.6 5.0.x
Rozšíření menu MicroTicketTime

Dynamické pole Microcode. Vrací čas existence ticketu ponížený o určité období na základě stavů.

5.0.17.0 5.0.x
Rozšíření menu Extras

Nové menu "Extras". Obsahuje vlastní perlovský modul a TT šablonu a umožňuje zobrazovat externí webové stránky pomocí IFrame. Položky do menu\ se přidávají v SysConfigu. Modul obsahuje také SQLReport - nástroj pro spouštění předdefinovaných SQL dotazů. Výsledky dotazů je možno automaticky posílat e-mailem.

5.0.6.2 5.0.x
Velké rošíření StandardTemplateExtension

Standard Template Extension

5.0.6.2 5.0.x
Přehled tiketu TimeAccounted

Jednoduchý přehled účtovaných časů pro stávajícícho uživatele v daném (současném) měsíci.

5.0.7 5.0.x
Přehled tiketu TimeLine

TimeLine vytvoří HTML tabulku ve formě časové osy, na níž se zobrazí jeden z atributů ticketu. Může to být například fronta, vlastník, stav nebo zodpovědná osoba. Vzhled tabulky a zobrazovaný atribut se dají nastavit v SysConfigu.

5.0.2 5.0.x
Rozšíření menu PublicDecision

Samostatný modul umožňující poslat žádost o rozhodnutí v prolinku.

5.0.13.4.6 5.0.x
Zákaznický interface CustomTransitionAction

Nový modul pro Transition action. Nastaví frontu na předchozí hodnotu.

5.0.13.1.1 5.0.x
Rozšíření PostMaster XxExtPostMaster

PostMaster modul - vytvoří article pokud existuje ticket s podobnými parametry.

5.0.1.3 5.0.x
SuggestedTime

Menší rozšíření počítající čas od posledního přidaného článku či začátku pracovního dne.

5.0.0 5.0.x
Velké rošíření CalendarExtension

Rozšíření kalendáře - umožňuje práci se zdroji.

5.0.0 5.0.x
Velké rošíření DPORadar

Sada modulů určená pro práci Pověřence pro ochranu osobních údajů. Zahrnuje grafický nástroj pro zobrazení GDPR registrů.

5.0.0 5.0.x
Rozšíření menu ComposeAddressRemoval

Vymazání hodnot z polí To a Cc v AgentTicketCompose na základě regulárního výrazu.

5.0.0 5.0.x
ITSM Správa konfiguračních předmětů ITSMConfigItemMultiselect

Toto rozšíření implementuje nový typ Dynamického pole. Výstupem je seznam (multi-select) konfiguračních položek patřících do určité třídy. Backendová část rozšíření neukládá data do standardní tabulky v databázi, ale vytváří link mezi Ticketem a Konfiguračním předmětem.

5.0.0 5.0.x
Rozšíření menu WindowTitle

Modul přepisující Window Title dle konfigurace

5.0.0 5.0.x
FreezeSLA

Toto rozšíření přináší zastavení eskalačního času SolutionTime při čekajících stavech. Pokud je tedy čekající stav použit např. pro testování u zákazníka, nepočítá se do běžícího SLA. Po zařazení ticketu do otevřeného stavu je posunut čas eskalace tak, aby relfektoval zbývající čas definovaný SLA smlouvou.

5.0.0 5.0.x
Specifické přizpůsobení dle klienta FetchCRMData

CRM Data Fetch

5.0.0 5.0.x
Rozšíření menu StaticReport

Nový typ statického reportu.

5.0.0 5.0.x
Reporting StatByEmail

Tento modul implementuje nový Obecný prostředek (Generic Agent), který umožňuje posílat výsledek statického reportu e-mailem jako XLSX přílohu.

5.0.0 5.0.x
Rozšíření menu ServiceQueue

Samostatný modul umožňující přiřadit Frontu a Šablonu ke Službě. Tento balíček obsahuje i Obecný prostředek (Generic Agent), který přiřazuje Službu na základě fronty. Dále obsahuje balíček sjednocení defaultních a specifických služeb pro zákazníky. Sjednocení zákaznických služeb lze (de)aktivovat v SysConfigu.

5.0.13.2.3 5.0.x
Specifické rozšíření RepairReport

Umožní vytvoření vystupního XLS a PDF reportu dle XLS šablony parametrizované dle tiketu a vlastních (dynamických) polí.

5.0.7.0 5.0.x
Rozšíření menu Microcode

Dynamické pole Microcode. Toto pole je vypočítáváno dynamicky na základě vlastního kódu.

5.0.17.4.2 5.0.x
Rozšíření menu TicketDuplicate

Samostatný modul umožňující parametrickou duplikaci ticketu.

5.0.13.3.2 5.0.x
Obecný prostředek GenericAgentAssignAgentInQueue

Tento balík obsahuje modul pro Obecný prostředek (GenericAgent), který přiřazuje agenta k ticketům v dané frontě na základě 2 parametrů: 1) hodnoty zadaného dynamického pole ticketu 2) hodnota kofiguračního přemětu v CMDB. Parametry se nastavují v SysConfigu. Tento balík také obsahuje rozšíření a automatické vypnutí pro kontrolu Out Of Office.

5.0.6.0 5.0.x
Reporting Reporting

Custom Reporting. Obsahuje SQL report a report spárovaných konfiguračních položek s rozdílným stavem nasazení.

5.0.13.6.5 5.0.x
Zákaznický interface Tiles

Rozšíření zákaznického rozhraní o dlaždice. Balík obsahuje 4 konfigurovatelné dlaždice a našeptavač na CMDB předměty.

5.0.13.7.7 5.0.x
ITSM Správa konfiguračních předmětů CIGraph

Nástroj pro zobrazení vazeb mezi ITSM konfiguračními předměty.

5.0.0.1 5.0.x
Rozšíření menu MoveTime

Změna času vytvoření poznámky.

5.0.29.5 5.0.x